Recent News

Daisypath Vacation tickers

Dienstag, 15. Oktober 2013

A XVI. század története III. rész

Miután nagyjából felvázoltam, hogy milyen lett az állami berendezkedés a három részre szakadt országban, most nézzük meg, hogy ennek milyen hatása volt a gazdaságra, társadalomra és kultúrára.

Gazdaság: Mivel az osztrák, itáliai és német területek lakossága ez időben jelentősen növekedett ill. a seregeket élelemmel kellett ellátni, így a termékek és nyersanyagok ára számottevően emelkedett, ami által az agrárkonjunktúra Mo. gazdasága számára óriási lehetőséget kínált. Részben a Habsburg Birodalommal fennálló perszonáluniónak köszönhetően a magyar kereskedőknek az osztrák-német területekkel való kapcsolata még kedvezőbbé vált. Bécs egyik negyede a német és itáliai kereskedőházak lerakatainak központja volt, itt a magyar kereskedők is kapcsolatokat építhettek ki. Az 1563-as bécsi szálláshely-nyilvántartás szerint egy-egy magyar kereskedő a legnevesebb német kereskedők házainak szomszédságában már állandó szállással rendelkezett. Mo. volt a kora újkori világ egyik legnagyobb hús-és bőrexportőre. Egy-egy szultáni hadjárat és elhúzódó hadakozás során mind Bécsben mind a német területeken súlyos ellátási zavarok keletkeztek. 1526 előtt Mo.  legjobb bora a Szerémségből származott, ennek szerepét majd a Tokaj-Hegyalja vette át. A német és itáliai kalmárok már nem szívesen merészkedtek a hadszíntérre, így rá voltak szorulva a magyarok segítségére, akik viszont elsajátították a nyugati kereskedők legfontosabb szokásait. Az 1540-es években külkereskedelmünk évente igen tekintélyes aktívummal zárt. A kereskedelemből származó hasznot a városi polgárok nem ipari vállalkozásba, hanem újabb üzletekbe fektették, így az ipar fejlődésének lemaradása tovább nőtt.

A 3 részre szakadt ország egyes területeinek lakói számára a kereskedelmi kapcsolatok fenntartása előnyökkel járt. A török hódoltság területén tenyésztett állatra a Habsburg Birodalomban komoly szükség volt, az európai ipar-és luxuscikkekre pedig a törökök és az erdélyi fejedelemség alattvalói is igényt tartottak. Ezen áruk mind csak a királyi Mo-on keresztül áramolhattak ide-oda.
A legtehetősebb kereskedők a hódoltsági részekről a királyi Mo-ba költöztek, de csak akkor lehettek igazán sikeresek, ha korábbi kapcsolataikat fenntartották, és onnan irányították hálózatukat.
Ilyen volt Thököly Sándor esete, aki Mezőtúrról költözött Nagyszombatra. A török országrészben szerzett helyismeretét, a budai pasával való kapcsolatát használta ki, úgy hogy szabad királyi város polgáraként vámmentességgel és még Ausztriában is szabad mozgási lehetőséggel rendelkezett. Később már nem utazott a török országrészbe garantálva hűségét uralkodójához, hanem kalmártársaira bízta a hálózat működtetését.
Emiatt a 3 részre szakadt ország gazdasága egységes maradt.

Városhálózat: A középkor végén a városokban lakott az ország össznépességének 8 százaléka, ami a németországi 10-15 százalékos arányhoz képest már akkor is lemaradást jelentett.  Ezen század tovább rontott. Pozsony és Kassa, Nagyszombat és Győr szerepe viszont megnőtt. A török fennhatóság alá került szabad királyi városok jelentősége azonban csökkent.

Társadalom: Egy-egy társadalmi csoport sorsát az határozta meg, hogy miként volt képes kihasználni a lehetőségeket, eddigi életmódján változtatni. Mint láttuk ez a magyar nemesség esetén nem teljesen sikerült.
Új társadalmi rétegként jött létre a végvári katonaság, aminek tömegeit jobbágyok és földjüket vesztett kisnemesek alkották. Mivel uralkodói szolgálatban álltak, így mentesültek a földesúri joghatóság alól, önálló igazságszolgáltatással és vallásszabadsággal rendelkeztek. A városi polgárság jó része pánikszerű gyorsasággal  távozott a Hódoltságból és vert gyökeret a királyi Mo., Erdély ill. Nyugat-Európa városaiban. A menekülők többsége magyar volt, így pl. Kassa eredeti német polgársága elvesztette többségét a városban.
Mindezek közben sok ezer ember vált a frontvonal közelében földönfutóvá, a helyzeten Bethlen és I. Rákóczi György fejedelem hadjáratai tovább rontottak. Ez a réteg ugyanis mindig kapva kapott az alkalmon, hogy a polgárháborús viszonyok között rablással szerezzen magának élelmet. Erre a végső megoldást csak a II. Rákóczi Ferenc mozgalmát követő konszolidáció hozta meg, mely a török kiűzését követően ezen réteget visszairányította oda, ahonnét kiszakadtak.

Betelepülések:
A nagy seregek általában a folyók, patakok mentén haladtak előre, ahol nagyrészt magyarok éltek. Ezenkívül jelentős volt a már említett elvándorlás is a Hódoltságból a királyi Mo. ill. a Fejedelemség irányába. A tönkretett falvak benépesítésére mindenképp szükség volt, ezért a magyar földbirtokosok akár erővel is telepítettek le szerbeket, vlahokat és bosnyákokat az elnéptelenedő megyékbe. Volt olyan is, hogy egy-egy nagybirtokos-család összeveszett azon, kinek a birtokán telepedjen meg egy ismeretlen területről érkező bevándorlóhullám. A különböző etnikumok együttélése ekkor még nem okozott gondot.

Összegzés:
Az állandó háborúskodás és az ország szétdarabolódásának káros következményei miatt a század mérlege összességében negatív. Legsúlyosabb következmény a településhálózat pusztulása és az abszolút népességszám csökkenése. A Fejedelemség elszakadása az amúgy is elmaradott országrész gazdasági és társadalmi fejlődésének sem kedvezett.
Mindazonáltal a Habsburg Birodalom által rendszeres segélyekkel támogatott királyi Mo. Európa szilárd ütközőzónájává vált. S bár kétségtelen, hogy az idegenből érkező és az ország összbevételeit megközelítő éves támogatás nem jótékony adakozás, hanem az ország örökös tartományok védelme érdekében nyújtott segítség volt, mindez a tényeken nem változtat. A súlyos területi, anyagi és vérveszteség ellenére a két világbirodalom határán a 16. században a magyarság mégis elérte egyik fő célját, amely a szorult helyzetben egyáltalán lehetséges volt: a megmaradást, sőt részben önálló államiságának megtartását is.

Akit jobban érdekel a téma, a könyven kivül itt található előadás hallgatható:


2 Kommentare:

  1. Szia

    Köszi a cikket. A cikkben említett könyvet le lehet tölteni a következő címen: http://www.3d.hu/hkkk/files/tanacsadok/palffy_16sz_tortenete.pdf

    AntwortenLöschen


Flickr

Labels

adventi vásár (1) ádventi vásár (3) álláskeresés (3) Alte Donau (4) amazon (1) Anmeldebescheinigung (1) barátság (4) Bécs (2) bécsi étterem (1) bécsi fotók (7) bécsi kávéházak (4) bécsi mozik (2) Böjte Csaba (1) Bramberg am Wildkogel (1) bűnőzés (1) Burgtheater (1) cég (1) Colmar (1) családfakutatás (1) Da Capo Wien (1) DACH régió (1) Deutsch Perfekt (1) Donauinselfest (1) döntés (1) egy év (1) érzelmek (1) étterem (1) évkezdet (1) fotók (1) Freyung (1) Grinzing (1) Hallstatt (1) havazás (1) heiligenkreuz (1) hétvége (1) Hofburg (1) húsvét (2) IKI (1) Informatikai álláspiac (1) kábellopás (1) Kahlenberg (1) Karácsony (2) kastély (1) katasztrófa (1) képek (1) képeslap (1) kerékpárutak (1) kirándulás (3) kreatív (3) külföldi vélemény Pestről (1) lakás (1) Laxenburg (1) Leopoldsberg (1) levéltár (1) MA 35 (1) maradunk (1) Maria Theresia Platz (1) Mariazell (1) MÁV (2) mayerling (1) MINGO (1) mosókonyha (1) mozi (1) München (5) München in Motion (1) negatívumok (1) nyelviskola (3) nyelvrokonság (1) nyelvtanulás (5) nyelvvizsga (1) Opera (2) ORF (1) összegzés (1) osztrák világörökség (1) pozitívumok (1) Práter (3) program (1) Radio Niederösterreich (1) Railjet (1) Rathaus (1) recept (1) SAP piac (1) Schönbrunn (1) Schweizerhaus (1) Semmeringer Bahn (1) síelés (1) Spiele der Stadt (1) Spittelberg (1) strand (2) szánkópálya (2) szemétlerakó (1) templom (1) tűzijáték (1) újság (1) vállalkozás (2) vásár (1) vegyes (2) videóajánló (1) Vienna Time Travel (1) Volkstheater (1) vonatjegy (1) Wachau (1) Wien Museum (1)

Dieses Blog durchsuchen

Gesamtzahl der Seitenaufrufe